top of page

GENERELLE VILKÅR FOR BRUK

Nettstedet expleonorway.com drives av selskapet Expleo Norway.

 

Hovedkontor: Parkveien 53B, 0256 Oslo

 

Telefon: +47 90 21 09 02

 

1. Aksept

 

Ved å gå inn og surfe på selskapets nettsted eller ved å bruke og/eller laste ned innhold fra denne nettsiden, godtar du de generelle bruksvilkårene som angitt nedenfor.

 

2. Formålet med nettstedet

Alt materialet på selskapets nettside er kun gitt for informasjonsformål og skal ikke tolkes som å utgjøre eller skape et kommersielt tilbud, en lisens, en rådgivende, en tillitsmann eller et profesjonelt forhold mellom deg og selskapet. Informasjonen gitt på denne nettsiden hindrer ikke brukeren i å kontrollere denne informasjonen.

 

Informasjonen gitt på denne nettsiden kan være relatert til produkter eller tjenester som ikke er tilgjengelige i ditt land.

 

3. Lenker til tredjeparts nettsteder

 

Lenker til tredjeparts nettsteder er kun gitt for enkelhets skyld og innebærer ingen godkjenning eller godkjenning fra selskapet av de koblede sidene, selv om de kan inneholde selskapets logo, da slike nettsteder er utenfor selskapets kontroll. Derfor kan selskapet ikke holdes ansvarlig for innholdet på noen linkede nettsider eller noen lenker der.

 

Du erkjenner herved at misbruk av selskapets nettsted eller lignende prosesser er forbudt.

 

4. Immaterielle rettigheter

Dette nettstedet er beskyttet av immaterielle rettigheter og er selskapets eksklusive eiendom. Alt materiale som det inneholder, inkludert, men ikke begrenset til, tekster, data, grafikk, bilder, lyder, videoer, logoer, ikoner eller html-kode er beskyttet under immaterielle rettigheter og forblir selskapets eller tredjeparts eiendom.

 

Du kan bruke dette materialet til personlige og ikke-kommersielle formål i samsvar med prinsippene for immaterielle rettigheter. Enhver annen bruk eller endring av innholdet på selskapets nettside uten selskapets skriftlige tillatelse er forbudt.

 

Registrerte varemerker:

 

– Expleo er et registrert varemerke som eies av Expleo Group.

 

5. Garanti og ansvar

Alt materiale, inkludert nedlastbar programvare, som finnes på selskapets nettsted, leveres som det er og uten garantier av noe slag i den grad det er tillatt av gjeldende lov. Selv om selskapet vil bruke rimelige anstrengelser for å gi pålitelig informasjon gjennom nettstedet, garanterer ikke selskapet at dette nettstedet er fritt for unøyaktigheter, feil og/eller utelatelser, virus, ormer, trojanske hester og så videre, eller at innholdet er passende for din spesielle bruk eller oppdatert, og selskapet forbeholder seg retten til å endre informasjonen når som helst uten varsel. Selskapet garanterer ingen resultater avledet fra bruken av programvare tilgjengelig på dette nettstedet. Du er alene ansvarlig for all bruk av materialet på denne siden.

 

Informasjonen på dette nettstedet utvider eller endrer ikke garantien som kan gjelde for deg som følge av et kontraktsforhold med selskapet.

 

Selskapet vil ikke være ansvarlig for indirekte skader, følgeskader eller tilfeldige skader, inkludert, men ikke begrenset til tapt fortjeneste eller inntekt, forretningsavbrudd, tap av data som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken, manglende evne til å bruke eller stole på noe materiale som finnes på dette nettstedet eller et lenket nettsted.

 

Uansett skal selskapets ansvar for direkte skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller stole på noe materiale som finnes på dette nettstedet eller et lenket nettsted ikke overstige beløpet på 1000 euro (ett tusen euro).

 

6. Online personvernerklæring – bruk av informasjonskapsler

 

Vennligst sjekk vår online personvernerklæring.

 

7. Brukernes kommentarer

 

Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å overvåke informasjonen du kan publisere på nettstedet.

 

Du garanterer at all informasjon, materiale (begrepet "Materiale" er ment å dekke alle prosjekter, filer eller andre vedlegg som sendes til oss) eller kommentarer bortsett fra personopplysninger, som du kan overføre til selskapet gjennom nettstedet, ikke krenker intellektuell eiendom rettigheter eller annen gjeldende lov. Slik informasjon, materialer eller kommentarer, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-eiendoms beskyttet. Ved å sende inn informasjon eller materiale, gir du selskapet en ubegrenset og ugjenkallelig lisens til å bruke, utføre, vise, modifisere og overføre slik informasjon, materiale eller kommentarer, inkludert enhver underliggende idé, konsept eller kunnskap. Selskapet forbeholder seg retten til å bruke slik informasjon etter eget skjønn.

 

8. Gjeldende lov – skillebarhet

 

Eventuelle kontroverser eller krav som oppstår som følge av eller relatert til de generelle bruksvilkårene skal være underlagt fransk lov. Handelsdomstolen i Paris vil ha eksklusiv jurisdiksjon.

Hvis noen bestemmelse i disse generelle bruksvilkårene av en domstol anses for å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndheves, skal de resterende bestemmelsene forbli i full kraft

 

9. Endring av de generelle bruksvilkårene

 

Selskapet forbeholder seg retten til å endre de generelle vilkårene for bruk som dette nettstedet tilbys under når som helst og uten varsel. Du vil automatisk bli bundet av disse endringene når du bruker denne siden, og bør med jevne mellomrom lese de generelle vilkårene for bruk.

Betingelser og vilkår

bottom of page