top of page

Introduksjon til Flight Levels

Varighet

5 timer

Format

Fysisk eller Digitalt

Språk

Planlagt dato

Til dato

Sted

Kurspris

Anbefalt for

Bedriftseiere, Lederteam, Hvis du ser på ulike agile rammeverk, Ledere, Smidige ledere, Fasilitatorer, Team ledere, Prosjektledere, Forretningsenhet ledere, Agile coacher, Portfolio ledere, Scrum master, Produkteiere

Kontakt oss for en uformell prat og få mer informasjon om hvordan vi kan sette opp kurs i din bedrift.

Om kurset

Flight levels brukes til å gi en oversikt over hva som skjer i en agil organisasjon. Denne oversikten fører til redusert behov for rapportering, en organisasjon som er organisert for kompleksitet, men likevel gir en god oversikt, tillit og verdi for kunden.

Organisere rundt komplekse produkter og porteføljer kan virke overveldende, men med en god oversikt over hva som skjer innad i selskapet ved bruk av flight levelse blir det mye enklere å stole på at avgjørelser som blir tatt er i kundens interesse. Verdien for kunden skal alltid komme først og ved å bruke agil metodikk kan ditt selskap sikre at dette skjer.

Flight levels gir toppledelsen et fugleblikk på hva som skjer i de ulike porteføljene uten å drive med mikromanagement. Selv-organiserte team har mandat til å ta avgjørelser uten å vente på godkjennelsen fra ledelsen som igjen reduserer behovet for rapportering.

Dette kurset gir deg en innføring i flight levels ved bruk av teori, diskusjoner og praktiske eksempler.

Last ned filen

Relevante artikler

Tilleggsinformasjon

bottom of page