top of page
Search
  • Writer's pictureMartin Emil Tandstad

Moral og Trivsel

Harvard Business Review har en god artikkel som tar opp hemmelighetene for godt teamarbeid. Dette er et tema som stadig er aktuelt og snakkes om.

For å kunne prestere er det viktig at man trives der man er og med det man gjør. I en ellers hektisk hverdag er det viktig at man prater om trivsel og hvordan man har det for å få innblikk hvordan ting er. Men det er også like viktig å legge til rette og gi mulighet til å fokusere på nettopp moral og trivsel, noe som kan åpne opp for dialoger og mulige tiltak som kan gjøres for at moralen og trivselen er så høy som mulig.


Min erfaring er at folk som trives godt har også høy moral i forhold til det man gjør. Ved siden av å snakke om relevante temaer knyttet opp til trivsel og moral i hverdagen finnes det mange forskjellige teknikker og metoder man kan benytte. En fin metode jeg syns fungerer bra er å gjøre en undersøkelse for gruppen mennesker som jobber sammen.


Undersøkelsen kan bestå av for eksempel et spørreskjema med 10 spørsmål hvor de første 7 spørsmålene er score basert hvor svar skal avgis som et tall mellom 1 og 5, hvor 1 gir den laveste scoren og 5 den høyeste scoren. De siste spørsmålene kan for eksempel være åpne spørsmål for utfylling. Alle spørsmål er obligatoriske. Om undersøkelsen skal være anonym eller ikke for gruppen kan være varierende. Erfaringsmessig er det viktig å tydelig kommunisere at man oppfordrer til å gi så ærlige svar som mulig og stor takhøyde for å kommentere i fritekstfelt.


Her er et eksempel på spørsmål man kan benytte når man gjøre en slik undersøkelse med et Team:
Undersøkelsen kan sendes ut for eksempel en gang for så å gå igjennom svarene, men erfaringsmessig hvis man sender ut månedlig, annenhver måned eller kvartalsvis vil man kunne samle inn informasjon over tid og kunne få et innblikk i hvordan trivselen og moralen til gruppen utvikler seg, fra for eksempel å være dårlig til bedre eller god til dårligere. En fin ting er at man også kan benytte det inn mot en en-til-en dialog eller gruppe samtale om temaet.


Når man går igjennom svarene kan for eksempel se på om det er store avvik i mellom svarene fra personene som deltar, er det noen som skiller seg særskilt ut? Eller er det noen som ikke svarer i det hele tatt?


For å visualisere svarene kan man for eksempel putte scoren inn i et radar diagram. Her kan man for eksempel velge å visualisere resultat fra siste undersøkelse, sammenligne gjennomsnittscore over tid eller for bestemte perioder.
Hvis man ønsker er det mulighet her for gruppen å sette seg mål og jobbe sammen for at trivselen og moralen er så bra man ønsker. Erfaringsmessig fra grupper som er fulle av energi, motiverte og føler at jobben man gjør er engasjerende og gir verdi presterer høyere og bedre enn grupper med dårlig tilfredshet og lav moral, og derfor viktig at man fokuserer på trivsel og moral i gruppen.


Andre interessante artikler jeg syns er relevante til temaet er:


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page