top of page
Search
  • Morten Gran

OKRs, hva er nå det?

Det er mange som tilbyr kurs i OKRs for tiden (oss inkludert), det popper opp i alle sosiale medier hos meg, Google og andre kjente selskaper mener de kan takke OKRs for sin suksess, men hva er det egentlig?
OKR er et rammeverk for målstyring hvor en setter noen mål som revurderes hver 3 måned. Dette gjør at en lettere kan tilpasse seg endringer i markedet. Tidligere la en planer i oktober året før, mål ble skrevet ned i en powerpoint, vist på en kick-off, lagt i en skuff og vurdert på slutten av året for å se om en nådde noen av målene, for å sette det litt på spissen.


Det er dette en ønsker å gå bort ifra ved å bruke OKRs ved å vurdere målene gjennom året og kunne tilpasse seg ved eventuelle endringer. OKRs deles inn i Objectives (O)og Key Results (KR). Her er et eksempel:


Objective: Øke antall folk som kjenner merkevarenavnet vårt innen 2021


KR1: Organisere en konferanse med 10 kjente foredragsholdere

KR2: Signere 5 nye kunder hver måned

KR3: Publisere 20 artikler i ledende markedsførings kanaler


Det som er gull med OKRs er at de hjelper med å holde fokus i hverdagen, samkjøre initiativene i selskapet slik at alle jobber i samme retning. OKRs gjør selskapet sine mål tydelige og transparente for alle. OKRs handler også om hva en ikke skal fokusere på, hvis et initiativ ikke hører under et objective skal en ikke bruke tid på det.


Men, OKRs er vanskelig, det handler om å lære en ny måte å tenke på for de fleste av oss. Jeg har brukt OKRs i 4 år og synes fortsatt det kan være vanskelig. Det som er uvant er å gjøre ting målbart, det er mye enklere å skrive en KR som en aktivitet, f.eks. Organisere en konferanse istedenfor KR1 beskrevet over.


Det er i tillegg tre områder jeg mener er viktig for å lykkes med OKR implementering; forståelse av rammeverket, hvor i organisasjonen OKRs skal brukes og hvordan OKRs følges opp i hverdagen.


Forståelse av rammeverket

Det er lett å si ja til et nytt rammeverk for målsetting, spe