top of page
Search
  • Writer's pictureMartin Emil Tandstad

Prioritering

Vi står til enhver tid ovenfor valg og prioriteringer. Det kan være ideer, arbeidsoppgaver, beslutninger, strategier, handlinger …


Hvem har ikke vært ikke vært i situasjonen med en endeløs liste av arbeid samtidig som en har en følelse av at en allerede gjør altfor mange ting? Leveransene blir halvveis eller i verste fall ikke noe av. Man kan føle at begeret er i ferd med å renne over og kjenne et savn etter å få balanse i kaoset. De vante tankene kommer; Hvorfor påtar en seg så mye arbeid på en gang? Er alt virkelig like viktig?


Hva er prioritering?


Prioritering for meg handler om å identifisere, vurdere og rangere hvilke oppgaver man ønsker å sette søkelys på. Jeg liker å organisere og visualisere arbeid og ideer ut ifra hva jeg ønsker å fokusere på og hva jeg ikke ønsker å fokusere på. Selv om man nedprioriterer noe, betyr ikke det nødvendigvis at man ikke kommer til å gjøre det men at det er noe som kan prioriteres senere.

Prioriteringsteknikker kan hjelpe med å finne ut av hva som gir mest verdi ved å vurdere lite arbeidsinnsats, tidsbruk, kostnad og avhengigheter.


Hvordan prioritere?


Det finnes en mengde forskjellige teknikker man kan benytte for prioritering. Å velge teknikker er en smakssak. Selv liker jeg å velge teknikk ut ifra hvilken situasjon det er og hva er det som skal prioriteres. Man kan teste og eksperimentere med forskjellige teknikker for å se hvilken passer best for sitt formål.


Nedenfor har jeg beskrevet noen ulike teknikker man kan benyttes.


Krysset


Prioriteringskrysset er en teknikk jeg ofte bruker.


Det er en enkel måte å vurdere for eksempel innvirkning mot innsats. Tegn eller se for deg et kryss (+) slik at du får 4 inndelinger. Øverste delen til venstre har høy verdi med lav innsats (Ja det er mulig!). Delen øverst til høyre gir også høy verdi men krever mye innsats (ikke noe man starter på fredag etter lunsj) og trenger sannsynligvis å brytes ned for at innsatsen blir mindre. Nederst til venstre gir lav verdi men krever lite (Fint å gjøre fredag etter lunsj!) Nederst til høyre gir lav verdi og krever mye innsats (Ikke noe å prioritere nå)


Skriv ned eller tenk på det som skal vurderes og plasser dem i de forskjellige inndelingene. De som havner øverst til venstre (høy verdi, lav innsats ) er absolutte det som bør få høy prioritet. Mens det som havner nederst til høyre er noe som ikke bør prioriteres akkurat nå.


Teknikken passer kjempefint og alltid enkel å benytte.